iBobilTV Teknisk hjelp

Her viser vi deg tekniske tips og hjelp til de forskjellige elementene i bobil. Vi gir en innføring i vann, varme, toalett og generell bruk av bilen.